کدام پرواز ها در کدام ترمینال های فرودگاه مهر آباد

آیا تا بحال برای شما این سوال پیش آمده که در فرودگاه مهر آباد کدام پرواز در کدام ترمینال فرودگاه بین اللمللی مهرآباد انجام می شود ؟ یا اینکه برای کدام پرواز کدام ترمینال برم؟

گاهی اوقات پیش آمده که برای پروازتان به ترمینال اشتباه مراجعه کرده اید ، با ما همراه باشید تا پرواز های ایرلاین ها در ترمینال ها را فرودگاه مهرآباد را بررسی کنیم.

فرودگاه مهرآباد دارایی چهار ترمینال است ، ترمینال های 1 مختص خروج پرواز های داخلی  ، ترمینال های 2 مختص ورود و خروج پرواز های داخلی ، ترمینال 4 نیز مختص خروج مسافران پرواز های داخلی و ترمینال 6 نیز تنها ورود پرواز های داخلی هستند.

در بلیط نوع ایرلاین مشخص شده است و شما اگر از تهران قصد سفر به شهر دیگری دارید با وجود مشخص شدن ایرلاین در بلیط هواپیما چه بلیط چارتر چه بلیط سیستمی، با یکی از ترمینال های 1,2,4 سوار هواپیما خواهید شد و حال اگر از شهری دیگر به تهران سفر می کنید و پس از اینکه از هواپیما خارج شدید با توجه به نوع ایرلاین وارد یکی از ترمینال های  2,6 خواهید شد.

با توجه به درج ایرلاین در بلیط هواپیما میتوانید با توجه به فهرست پایین به ترمینال مورد نظرتان مراجعه کنید.

ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد

پروازهای خروجی ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد : هواپیمایی کیش ایر و هواپیمایی زاگرس

ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد

پروازهای ورودی ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد : شرکت های هواپیمایی کیش ایر , زاگرس , آتا , قشم ایر , معراج , کارون (نفت), ایران ایر , ایر تور

پروازهای خروجی ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد : شرکت های هواپیمایی آتا , قشم ایر , معراج , کارون (نفت), ایران ایر , ایر تور

ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد

پروازهای خروجی ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد : شرکت های هواپیمایی آسمان , ماهان , تابان , کاسپین , اترک , پویا , ساها , سپهران

ترمینال 6 فرودگاه مهرآباد

پروازهای ورودی ترمینال 6 فرودگاه مهرآباد : شرکت های هواپیمایی آسمان , ماهان , تابان , کاسپین , اترک , پویا , ساها , سپهران

حتما به نوع ایرلاین ثبت شده در بلیط و ترمینال توجه کنید تا به اشتباه به ترمینال دیگری مراجعه نکنید و این کار زمان زیادی را برای جابجای در فرودگاه مهر آباد را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

پروازهای فرودگاه مهرآباد 

تمام ایرلاین های که در فرودگاه مهرآباد پرواز ورودی یا خروجی دارند براساس کدام پرواز کدام ترمینال ذکر شده است.

پرواز کیش ایر کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی کیش ایر : پروازهای ورودی کیش ایر در ترمینال 2 و پرواز های خروجی در ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

پرواز زاگرس کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی زاگرس : پروازهای ورودی زاگرس در ترمینال 2 و پروازهای خروجی در ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

پرواز آتا کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی آتا : پروازهای ورودی و خروجی آتا در ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

پرواز ایران ایر کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی ایران ایر : پروازهای ورودی و خروجی ایران ایر در ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

پرواز ایران ایرتور کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی ایران ایرتور : پروازهای ورودی و خروجی ایران ایرتور در ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

پرواز قشم ایر کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی قشم ایر : پروازهای ورودی و خروجی قشم ایر در ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

پرواز معراج کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی معراج : پروازهای ورودی و خروجی معراج در ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

پرواز کارون کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی کارون (نفت) : پروازهای ورودی و خروجی کارون در ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

برای خرید بلیط هواپیما (بلیط چارتر و بلیط سیستمی) و رزرو هتل، میتوانید به سامانه جستجو تیک تریپ مراجعه کنید.

پرواز ماهان کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی ماهان : پروازهای ورودی ماهان در ترمینال 6 و پروازهای خروجی در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

پرواز کاسپین کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی کاسپین : پروازهای ورودی کاسپین در ترمینال 6 و پروازهای خروجی در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

پرواز آسمان کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی آسمان : پروازهای ورودی آسمان در ترمینال 6 و پروازهای خروجی ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

پرواز اترک کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی اترک : پروازهای ورودی اترک در ترمینال 6 و پروازهای خروجی ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

پرواز تابان کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی تابان : پروازهای ورودی تابان در ترمینال 6 و پروازهای خروجی در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

پرواز سپهران کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی سپهران : پروازهای ورودی سپهران در ترمینال 6 و پروازهای خروجی در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

پرواز ساها کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی ساها : پروازهای ورودی ساها در ترمینال 6 و پروازهای خروجی در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

پرواز پویا کدام ترمینال است؟

ترمینال هواپیمایی پویا : پروازهای ورودی پویا در ترمینال 6 و پروازهای خروجی در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

برای بهبود روند مقالات و خدمات می توانید نظراتان را  برای ما ارسال کنید. 

 

بلیط هواپیما

7 ديدگاه

  1. من موندم چرا آسمان ترمینال چهاره؟ از ترمینال چهار تا آشیانه آسمان خودش نیم ساعت راهه .. واقعا این همه مدیریت رو کجای دلمون بذاریم

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید