کرمان Kerman

کرمان یکی از کلان شهر های ایران و در مرکزیت استان کرمان که پهناورترین استان ایران محسوب میشود در گذشته کرمان را به نام های بوتیا ، کرمانیا ، کارمانا و