سه شنبه, دسامبر 11, 2018

آبشار شوی دزفول

آبشار شوی در رشته کوه های زاگرس و در دهستان شوی شهرستان دزفول واقع شده است و در نزدیکی مرز خوزستان و لرستان می باشد، آبشار شوی بزرگترین آبشار طبیعی خاورمیانه و از زیباترین آبشارهای ایران است.