چهار شنبه, آوریل 24, 2019

کوبا Cuba

ماداگاسکار کشوری دو فصله و چهارمین جزیره ی بزرگ دنیا در جنوب شرقی قاره آفریقا و همسایگی اقیانوس هند است. پایتخت ماداگاسار شهر آنتاناناریوو است که جمعیتی بالغ بر 22 میلیون را در خود جای داده و امروزه با رشد روز افزون جمعیت ، با تهدید گونه های خاص و منحصر بفردش مواجه شده که تهدید بسیار خطرناکی برای این کشور زیبا و گونه های نایاب شده

کانادا Canada

کانادا دومین کشور پهناور جهان در مجموع مساحت است کانادا در آمریکا شمالی و بین اقیانوس اطلس، اقیانوس آرام و اقیانوس منجمد شمالی قرار گرفته است ، پایتخت این کشور شهر اتاوا است