هند India

هند یا هندوستان با نام رسمی جمهوری هندوستان در جنوب آسیا که پایتخت آن دهلی نو می باشد. این کشور جمعیتی بالغ بر 1.2 میلیارد دومین کشور پرجمعیت جهان است.هند کشوری پر باران و حاصلخیز بخاطر رشته کوه هیمالیا واقع در این کشور