اسپانیا

اسپانیا

  پادشاهی اسپانیا کشوری مستقل، دموکراتیک و دارای حکومتی پارلمانی تحت قانون اساسی پادشاهی است.اسپانیا از اعضای اتحادیه اروپا و پنجمین کشور بزرگ اروپاست. اسپانیا در جنوب غربی اروپا قرار دارد و از جنوب و شرق با دریای مدیترانه و جبل الطارق، از شمال و شمال شرق با فرانسه، آندورا و خلیج بیسکای و از غرب و شمال غرب با پرتغال و اقیانوس اطلس هم‌ مرز است. در طول چهل سال گذشته صنعت گردشگری اسپانیا پیشرفت چشم گیری داشته است. به‌ گونه ای‌ که به دومین صنعت گردشگری بزرگ دنیا تبدیل شده‌است.  امروزه جاذبه های طبیعی، امکانات رفاهی، آثار تاریخی و فرهنگی همچنین  موقعیت جغرافیایی کشور اسپانیا باعث محبوبیت بین گردشگاران شده است.